1 Підтримка з підготовки та подачі заявки на проведення клінічного дослідження в регуляторні органи ти схвалення дослідження (Start up):
 • Аналіз загальної документації по дослідженню;
 • Консультації з організації процесів досліджень то документообороту;
 • Підготовка документації для схвалення досліджень;
 • Подача документації для розгляду та схвалення дослідження в Міністерство Охорони Здоров’я України;
 • Аналіз та підготовка документації для отримання дозволів на імпорт та експорт по дослідженню.

 

2 Отримання дозвільних документів (експортних ліцензій) для вивезення біологічних зразків до Центральних лабораторій:
 • Аналіз та підрахунок кількості зразків для вивезення;
 • Аналіз та підготовка списку аналізів для експортування;
 • Налагодження процесу експорту та вивозу біологічних зразків;
 • Організація процесу експорту біологічних зразків до Центральних лабораторій, включаючи підготовку документів для митного оформления, співпраця з кур’єрськими службами та контроль наявності необхідних документів.

 

3 Допомога з отримання дозвільних документів (Імпортних та експертних ліцензій) документів для ввезення досліджуємих лікарських засобів та супутніх матеріалів для проведення клінічного дослідження (лабораторних наборів, обладнання, та іншого) в наступних регуляторних органах:
 • Державний Експертний Центр при МОЗ України;
 • Державна Служба з лікарських засобів – для виробів медичного призначення (обладнання, лабораторні набори, та інше);
 • Департамент з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги - отримання листів-підтверджень та и імунобіологичних дозволів на ввезення лікарських засобів;
 • Державний комітет з контролю Радіочастот (Укрчастотнадзор) - отримання дозвільних документів на ввезення;
 • Державний Центр з Метрології та Стандартизації – отримання дозвільних документів на ввезення від метрологічної служби, організація метрологічної атестації (обов’язкової) чи на запит замовника, отримання дозволів стосовно сертифікації;
 • Служба Безпеки України – отримання дозвільних документів на ввезення;
 • Торгово Промислова Палата України.

 

4 Перевірка та переклад етикеток для досліджуємих лікарських засобів згідно вимог чинного законодавства:
 • Перевірка етикеток;
 • Надання рекомендацій згідно вимог чинного законодавства.

 

5 Ведення кореспонденції з питань імпорту та експорту вантажів безпосередньо з представниками спонсорів (замовників) та відправниками відносно кожного вантажу:
 • Співробітники нашої компанії мають великий опит з комунікації з представниками спонсорів (замовників) та відправниками (українською, російською, англійською мовами) для попередніх консультацій, узгодження деталей відправлення, відстежування віпправлень, інформування про отримування та подальшу дистриб'юцію;
 • Перевірка, виправлення та схвалення супровідних документів на ватнажі;
 • Налагодження процесу постачання в цілому;
 • Організація схеми постачання з узгодженням кур’єрских служб, митних постів та брокерських компаній для спрощення та прискорення процедури ввезення і митного оформлення, виходячи із існуючих ситуації та вимог.

 

6 Організація доставки вантажів:
 • По Києву та Україні;
 • Холодових вантажів;
 • Підготовка вантажно-супровідних документів ;
 • Відстежування відправлень;
 • Звітність за кожним вантажом, центром, дослідженням;
 • Відповідне звітування замовнику.

 

7 Організація митного оформлення вантажів:
 • Підготовка документації для митного оформлення;
 • Узгодження процесу митного оформлення з митними брокерами ;
 • Організація митного оформлення імпорту та експорту;
 • Інформування замовника;
 • Сплата митних платежів.

 

8 Отримання вантажів на складі після закінчення дослідження:
 • Підготовка документів, підтверджуючих повернення вантажів та матеріалів дослідження від клінічних центрів;
 • Перерахунок та облік повернутих матеріалів;
 • Пакування та підготовка матеріалів та вантажів для повернення замовнику;
 • Звітність замовнику про повернені матеріали;
 • Організація процесу експортування повернутих матеріалів на експорт після закінчення дослідження;
 • Доставка до митного посту для митного оформлення та подальшої відправки;
 • Організація знищення матеріалів в Україні при необхідності.

 

9 Складське зберігання та обробка вантажів:
 • Можливість зберігання та обробки холодових та заморожених вантажів;
 • Реєстрація кожного вантажу;
 • Відповідне інформування замовника про кожний вантаж;
 • Можливість автоматичного розподілу та відправок згідно узгоджених термінів, чи по запиту;
 • Відповідальне зберігання вантажів з подальшою доставкою за запитом.

 

10 Приготування актів прийому-передачі на матеріали клінічного дослідження згідно чинного законодавства:
 • Приготування актів прийому-передачі;
 • Контроль отримання актів прийому-передачі клінічними центрами та замовником;
 • Контроль за правильністю заповнення;
 • Контроль та дублювання втрачених актів.

 

11 Локальна закупка обладнання для клінічного дослідження:
 • Листування та переговори з замовником;
 • Узгодження бюджетів;
 • Узгодження строків;
 • Аналіз наявності та цін на ринку;
 • Постачання згідно строків на узгодженими адресами;
 • Гібкість в оплатах.

 

12 Оренда обладнання для клінічного дослідження:
 • Листування та переговори з замовником;
 • Узгодження бюджетів;
 • Узгодження строків;
 • Постачання згідно строків на узгодженими адресами;
 • Гібкість в оплатах.